ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสามเส้า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง