ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง