ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชมภู (บ้านบริวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ 10 ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง