ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง