ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (Self Contained Breathing Apparatus:SCBA) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง