ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง