ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะ สวมหมวกนิรภัย ขาดเข็มขัดเข้ามายังสถานที่ราชการและสร้างวินัยจราจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง