ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ้ป้ายไวนิลยินดีต้อนรับและป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่ยาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง