ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ