ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการสำนักปลัด จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง