ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ ๑๒ – บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โดยวิธี e-bidding)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-06-13-1494993 48 ครั้ง