ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ถนนสายบ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 14 - บ้านห้วยขม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง