ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจะฟูจะก่า (บ้านบริวาร) บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง