ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมนอกหมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง