ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านออบเสือแหวน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง