ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปสเตอร์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง