ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.3 ) งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความ