ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วุฒิบัตรและบัตรประจำตัว สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง” เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง