ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดสถานที่และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง” เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง