ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตลาดนัดสีเขียวบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ