ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุถัง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง” เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง