รับมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 11 กันยายน 2560 งานพัฒนาชุมชน..รับมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียงจากมูลนิธิกระจกเงา/มอบแพมเพิสแก่ญาติผู้ป่วยติดเตียง