งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาวตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ถนนเส้นทางห้วยทรายขาว-รวมมิตร