ปลัด ปาณิสรา แสงทาน ต้อนรับและให้ข้อมูลเทศบาลตำบลห้วยสักสึกศึกษาดูงานปรับปรุงพัฒนางาน 5ส. ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว