เทศบาลตำบลแม่ยาว เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดทุกวันหยุดราชการ)

เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 อีเมล์ : Maeyaomail@gmail.com

โทร. 053-737359,085-7140565 | แฟกซ์ 053-737331

ติดต่อสอบถามข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล