ร้องเรียนการทุจริต

ร้องเรียนการทุจริต หากพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐ กระทำผิดทางวินัย รับสินบน ทุจริต ในหน้าที่การงาน เข้ามาร้องเรียนได้นะคะ

หัวข้อ

ตอบ / อ่าน

ลงวันที่