โล่รางวัลเทศบาลตำบลแม่ยาว

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ปี ปี 2554

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้

อ่านข่าวต่อ

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ปี 2553

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส

อ่านข่าวต่อ

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ปี 2552

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส

อ่านข่าวต่อ

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ปี 2550

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส

อ่านข่าวต่อ

รางวัลพระปกเกล้า

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส

อ่านข่าวต่อ

รางวัล การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552

อ่านข่าวต่อ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

อ่านข่าวต่อ

โล่เกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่ยาว โครงการการ 5 ส.

โครงการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเช

อ่านข่าวต่อ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 จากกระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวต่อ