ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

เวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยขมใน หมู่ที่ 1

อ่านข่าวต่อ

พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า

อ่านข่าวต่อ

เวทีประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10

อ่านข่าวต่อ

หน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

16 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกั

อ่านข่าวต่อ

ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้บริหารและพนักงาน

16 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน ทต.แม่ยาว ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร

อ่านข่าวต่อ

เวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 บ้านทรายมูล หมู่ 8 ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

โครงการ 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการเชียงรายสร้างสรรค์​เมืองสะอาดกับตาวิเศษ

อ่านข่าวต่อ

โรงเรียนผู้สูงอายุ

อ่านข่าวต่อ