ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องไข้เลือดออก

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ ให้ความรู

อ่านข่าวต่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว ประจ

อ่านข่าวต่อ

ลงข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (LEC)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษา ครู ผู้ด

อ่านข่าวต่อ

รประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน​สุขภาพ​เทศบาลตำบลแม่ยาว​ ครั้งที่​ 2​

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว , นายธุวานัน

อ่านข่าวต่อ

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะของครู ศพด.

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเลื่

อ่านข่าวต่อ

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

อ่านข่าวต่อ

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ยาว เปิดให้บริกา

อ่านข่าวต่อ

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

อ่านข่าวต่อ

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเ

อ่านข่าวต่อ