ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว ประจ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชน ทต.แม่ยาว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตประสานปฏิบ

อ่านข่าวต่อ

ประมาณการและออกแบบการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนและที่จอดรถ ของ ศพด.ทต.แม่ยาว

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยกองช่า

อ่านข่าวต่อ

ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อ

อ่านข่าวต่อ

อบรมส่งเสริมการเลี้ยงกบและการขยายพันธุ์กบ

วันที่ 23 มิถุนายน งานส่งเสริมการเกษตร ทต.แม่ยาว จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

อ่านข่าวต่อ

กองช่างออกตรวจสอบและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกตรว

อ่านข่าวต่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว ประจ

อ่านข่าวต่อ

ล้างทำความสะอาดแแทงค์น้ำบ้านบ้านทุ่งหลวง

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล นำร

อ่านข่าวต่อ