ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

ปฏิบัติการ 60 แยกก่อนทิ้ง

อ่านข่าวต่อ

พิธีไหวครูโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในตำบลแม่ยาวจั

อ่านข่าวต่อ