ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

การประชาคมการบริการจัดการขยะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ร่วมกับ ทสจ จัดการปร

อ่านข่าวต่อ

พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่พ่นหมอกค

อ่านข่าวต่อ

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรับปรุง การซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ 1 บ้านห้วยขม

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับมอบหมายจากนายกพงษ์พั

อ่านข่าวต่อ

โครงการ หทัยกก

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ หมู่ 13

วันที่ 25 มิ.ย. 63 งานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรี

อ่านข่าวต่อ

ฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด ณ โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ทต.แม่ยาว ฉีดล้างทำควา

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในบ้าน

วันที่ 25 มิ.ย. 63 งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ งานไฟฟ้า ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ

อ่านข่าวต่อ

ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ และติดตามผู้กลับจากต่างจังหวัดช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงเยี่

อ่านข่าวต่อ

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ณ หมู่ 3 , หมู่ 4 และ หมู่ 7

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว, รองนายกเทศมนตรีฯ, หัวหน้าสำนักปล

อ่านข่าวต่อ