ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

นายกฯ มอบกระสอบบรรจุทราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมทั้ง รองน

อ่านข่าวต่อ

นายกฯลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจคนพิการและชาวบ้านจิตอาสา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยงานพัฒ

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ

อ่านข่าวต่อ

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ย

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการพ่นละอองฝอย (ULV)​ ติดรถยนต์จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นาย พงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และกองสาธารณสุ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับงานเกษตร ฝ่ายปกครอง สำนัก

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมการเปิดทำการหลังจากสถานการณ์ COVID-19

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ต

อ่านข่าวต่อ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว (วันเปิดภาคเรียน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว, รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และผู้อำนวยการกองการศึกษ

อ่านข่าวต่อ

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านข่าวต่อ