ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยง สตรีบ้านไล่โว่-สาละวะ

อ่านข่าวต่อ

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ย

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรี และกองช่าง เทศบาลตำบลแม

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ย

อ่านข่าวต่อ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมการ

อ่านข่าวต่อ

กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมถนน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมถนน ส

อ่านข่าวต่อ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลแม่ยาว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ร่วมด้วย ปลัด

อ่านข่าวต่อ

มอบเงินเยียวยาผลกระทบโควิดแก่คนพิการที่ตกหล่น

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ร่วมกับเจ้าหน้า

อ่านข่าวต่อ