ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคนิค 5 ส

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรอาสาจราจร ประจำปี 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานในกา

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้

อ่านข่าวต่อ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลายปัก ทำด้วยมือ

วันที่ 25 - 16 กรกฎาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน ทต.แม่ยาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงรา

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน ทต.แม่ยาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงรา

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมการ

อ่านข่าวต่อ

รับมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลแม่ยาว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เป็นตัวแทนร

อ่านข่าวต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 23 กร

อ่านข่าวต่อ