ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการธรรมสัญจร ณ วัดสันป่ายาง

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านข่าวต่อ

โครงการธรรมสัญจร ณ วัดพนาลัย

อ่านข่าวต่อ

จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านข่าวต่อ

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ธนาคารขยะ Clean Bank

อ่านข่าวต่อ

โครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยขม

อ่านข่าวต่อ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ