ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านทุ่งหลวง หมู่ 9

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบหมายให้งานพัฒ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุบ้านดงเจริญ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมทีมบริหาร และอสม. บ้านดงเจริญ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ไม่มีบ้านพักอาศัย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา พร้อมทีมงานบริหาร, กำนัน, กองสาธาฯ และง

อ่านข่าวต่อ

งานลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้และกิ่งไม้ล้มทับถนน

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 21:00 น งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งทางหมายเลข ว.

อ่านข่าวต่อ

สำรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำกัดเซาะสะพานท่อน้ำล้นห้วยขมนอก หมู่ 10

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรี พร้อมทีมงานฝ่ายบริหารและประธานสภา ลงพื้นที่ออ

อ่านข่าวต่อ

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่พ่นหมอกควันค

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนร่วมใจห่วงในผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ร่วมเปิดโครงการ

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกล้วยอุ้มน้ำ

อ่านข่าวต่อ

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

อ่านข่าวต่อ