ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า หมู่ 7

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว นำรถกระเช้าไฟฟ้า ทต.แม่ยาว ออกช่ว

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเตุวาตภัย

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตัดกิ่งไม้ล้มกลางถนน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.30 น. งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ชุดแ

อ่านข่าวต่อ

แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชน บ้านห้วยขม หมู่ 1

อ่านข่าวต่อ

จิตอาสาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมผู้บริหารและ

อ่านข่าวต่อ

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านเขื่อนแก้ว บริวารบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3

วันที่ 29 เมษายน 2563 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ก

อ่านข่าวต่อ

ฝ่ายบริหารฯ และฝ่ายสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ

วันที่ 23 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เลขานายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหาร และ

อ่านข่าวต่อ

นายกฯ มอบกระสอบบรรจุทราย ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าอ้อ

24 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระสอบบรรจุทราย ให้แ

อ่านข่าวต่อ

ติดตั้งป้ายห้ามใช้สถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดร่วมกองสาธาร

อ่านข่าวต่อ