ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการทำแผนสตรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ร่วมกับ พัฒนาก

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม Big cleaning day ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดกิจกรรม Big cleaning day โดย นายกพงษ์พ

อ่านข่าวต่อ

รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม เติมน้ำไว้ในดิน รักษาความชุ่มชื้น ฟื้นวิกฤตภัยแล้ง

อ่านข่าวต่อ

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่ย

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนผู้พิการ หมู่ 7 และบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 9

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่เยี่ยมเ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนพิการ บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ 18

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยนายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแ

อ่านข่าวต่อ