ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

1.สร้างห้องน้ำคนพิการ 2. โรงจอดรถสำรับคนพิการ

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของนางนวลศิริ หอมเดช บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 16 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของนายพิชัย อายี บ้านเลขที่ 446 หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นายมานพ ภัทรบัณฑิตกุล บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียง

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นางสาวอาสะ เฌอมื่อ บ้านเลขที่ 523 หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงรา

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นางสาววนิดา เทพอินถา บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงร

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นายสมนึก กำแพงคำ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นางสาวมอย ผามั่ง บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นางสาวบัวจันทร์ ทิศอุ่น บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชีย

อ่านข่าวต่อ