ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ห้ามรวมตัวหรือชุมนุม

วันที่ 13 เมษายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมก

อ่านข่าวต่อ

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองป้งกัน COVID-19 ณ บ้านจะต๋อเบอ และตรวจโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งของบ้านโป่งผำพัฒนาและบ้านจะทอ

วันที่ 10 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวได้ลงพื้นที่ ณ บ้านจะต๋อเบอ หมู่

อ่านข่าวต่อ

กองสาธาฯ ลงพื้นที่ออกตรวจและพ่น EM บ่อขยะบ้านศิริราษฏร์

วันที่ 10 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกตรวจตรวจบ่อขยะ และพ

อ่านข่าวต่อ

กองสาธาฯ ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะบ้านป่าอ้อ

วันที่ 9 เมษายน 2563 รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่

อ่านข่าวต่อ

งานป้องกันลงพื้นที่ลาดตระเวนไฟป่า

วันที่ 9 เมษายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมลา

อ่านข่าวต่อ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ออกตรวจการปรับถนนและเจาะน้ำบาดาล

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาตำ

อ่านข่าวต่อ

รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563

รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านข่าวต่อ

นายกเทศบาลฯ ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ ประชาชนที่ต้องกักตัวช่วง COVID-19

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยประธานสภาตำบลแม่ยาว ลงพื้นท

อ่านข่าวต่อ

มอบถังน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านป่าอ้อใหม่ หมู่ 5

อ่านข่าวต่อ