ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็ก และตรวจให้คำแนะนำกับ ครู ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร