ออกซ่อมแซมไฟกิ่ง และระบบประปาหมู่บ้านสันป่ายาง

15 ตุลาคม 2563 งานไฟฟ้ากองช่าง ทต.แม่ยาว ออกซ่อมแซมไฟกิ่ง และระบบประปาหมู่บ้านสันป่ายาง