ประชาคมการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุน้ำป่าไหลหลาก

9 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายทำประชาคมการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากทำให้พื้นที่นาและข้าวได้รับความเสียหาย