ลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาให้แก่ประชานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาให้แก่ประชานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มทับบ้าน บ้านพนาสวรรค์ , บ้านอาดี่ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว