ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

จิตอาสาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมผู้บริหารและ

อ่านข่าวต่อ

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านเขื่อนแก้ว บริวารบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3

วันที่ 29 เมษายน 2563 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ก

อ่านข่าวต่อ

ฝ่ายบริหารฯ และฝ่ายสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ

วันที่ 23 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เลขานายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหาร และ

อ่านข่าวต่อ

นายกฯ มอบกระสอบบรรจุทราย ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าอ้อ

24 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระสอบบรรจุทราย ให้แ

อ่านข่าวต่อ

ติดตั้งป้ายห้ามใช้สถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดร่วมกองสาธาร

อ่านข่าวต่อ

งานพัฒนาชุมชนฯ เปิดรับลงทะเบียนรับเด็กแรกเกิด

งานพัฒนาชุมชน รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีง

อ่านข่าวต่อ

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย หมู่ 11

21 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นตัวแทนมอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย

อ่านข่าวต่อ

เลขานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบภัย หมู่ 18

17 เมษายน 2563 เลขานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัยหมู่ 18 จ

อ่านข่าวต่อ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านลีผ่า บ้านบริวาร บ้านห้วยขมใน หมู่ 1

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะบริหาร แ

อ่านข่าวต่อ