โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคนิค 5 ส

 

         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาวได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค 5 ส โดยได้นายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร, ฝ่ายสภา, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผอ.กอง , หัวหน้าสำนักปลัดฯ, หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมโครงการและดำเนินการจัดนิทรรศแสดงผลงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 5 ส เพื่อใช้สำหรับการปรับกลยุทธ์ การทำงานให้ก้าวหน้า สะดวก รวมเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพระดับป้ายทอง 5 ส

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เทศบาลตำบลแม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพ การดำเนินโครงการ 5 ส ประจำปี 2563

 >> คลิกที่นี่ <<