โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด ณ บ้านจิ้งหรีด หมู่ 16 บ้านท่าหลุก