โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรอาสาจราจร ประจำปี 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรอาสาจราจร ประจำปี 2563