ลงพื้นที่นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว (บ้านห้วยแม่ซ้าย)