การประชาคมการบริการจัดการขยะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ร่วมกับ ทสจ จัดการประชาคมการบริการจัดการขยะ ณ บ้านสันเจริญ