พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ณ หมู่ 16 บ้านท่าหลุก