ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรับปรุง การซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ 1 บ้านห้วยขม

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับมอบหมายจากนายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรับปรุง การซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ 1 บ้านห้วยขม