โครงการ หทัยกก

 

               วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15  พร้อมด้วย หน่วยงาน/มูลนิธิ/กลุ่ม/เครือข่ายต่างๆ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง, การประปาส่วนภูมิภาค,  ปภ., อส.ปภ., ฮักเจียงฮาย, ชมรมรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักเชียงราย, สมาคมยักษ์ขาว และ เถื่อน Channel

                ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ “หทัยกก (KOK HEART Project)” ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย  มาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยจะมีการสาธิตการจัดทำฝาย (ฝายแม้ว : CHECK DAM) ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว และลงพื้นที่สร้างฝายแม้ว ณ หมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เทศบาลตำบลแม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพ โครงการ หทัยกก

 >> คลิกที่นี่ <<